articles.gif (514 bytes)

Índex dels articles:

- Internet: on són els meus ingressos? (II), per F. Xavier Agulló i Garcia; Dossier econòmic de Catalunya, Dossier de les tecnologies; 24 de novembre de 2001.

"Si el sector de la creació de continguts és capaç de transmetre una sensació de valor dels continguts, els mètodes virtuals acabaran reeixint. Caldrà combinar, això sí, tots els models d'ingressos. Després de la neteja tècnica que patim, restaran i apareixeran els projectes més seriosos."

- Editores "tradicionales" con apetito digital, per F. Xavier Agulló i Garcia; Educaweb.com

"Para el éxito de la adaptación del mundo editorial tradicional a las nuevas tecnologías, se deben tener en cuenta aspectos como la integración de contenidos en búsquedas cruzadas, la especialización en contenidos únicos y, por su puesto, la calidad y prestigio de marca."

- Internet: on són els meus ingressos? (I), per F. Xavier Agulló i Garcia; Dossier econòmic de Catalunya, Dossier de les tecnologies; 20 d'octubre de 2001.

"Internet, víctima de l'especulació, s'ha convertit en objecte d'una caça de bruixes injustificada. Per saber què ha passat exactament, cal analitzar com ha funcionat la virtualització dels models d'ingressos més clàssics: del fabricant, del comerciant i de l'intermediari."

 

- Reptes de l'edició digital, per F. Xavier Agulló i Garcia; Dossier econòmic de Catalunya, Dossier de les tecnologies; 17 de juliol de 2001.

"El que facilitarà realment l'èxit del llibre electrònic serà una raó de tipus pràctic: l'avantage de no ocupar espai físic"