articles.gif (514 bytes)

A interedi som conscients de la importància de pensar en solucions per a generar ingressos abans de començar a pensar en solucions tecnològiques específiques. Per això, aportem els coneixements i l'experiència en crear i gestionar diferents models de negoci.

models de venda. Són models de negoci a l'entorn de la venda de productes o serveis. En podem trobar de diferents tipus en funció de posició a la cadena de creació de valor d'un producte o servei: fabricant (el fabricant ofereix directament el seu catàleg a Internet), comerciant (un comerç fa arribar el producte o servei al client final), o intermediari (reuneix compradors i venedors facilitant les transaccions, i sovint assessora i orienta). Un exemple el trobem en Llibres.com, negoci que va crear, desenvolupa i gestiona en l'actualitat Interedi. Llibres.com ven productes culturals, des de llibres i discos fins a obres d'art.

models d'accés. Aquests models es basen en la oferta d'un seguit de continguts accessibles ja sigui per la via de la subscripció (els usuaris satisfan quotes d'accés periòdiques) o el pagar per veure (l'usuari va pagant a mesura que consulta o descarrega continguts). Interedi va crear, i gestiona actualment, Grec.net, que inclou la Hiperenciclopèdia del Grup Enciclopèdia Catalana. La Hiperenciclopèdia va ser la primera enciclopèdia online d'Europa, i la segona a nivell mundial, i proporciona accessos de pagament individuals o bé col·lectius als seus continguts.

models de tràfic. Els models de tràfic són els més coneguts segurament d'Internet, donat que es basen en la captació de tràfic per generar ingressos per la via de la publicitat (inserció de bànners i altres mètodes similars), la infomediació (recomanacions o bé incentius a canvi de dades de clients que poder revendre en forma de llistats), o l'associació (ingressos per la via d'una xarxa d'altres llocs Web que fan de comissionistes). Interedi ha desenvolupat diversos serveis enfocats a la captació de tràfic, com són ara un cercador de recursos a Internet, o un diccionari normatiu.