articles.gif (514 bytes)

Interedi té una àmplia experiència en el desenvolupament de productes multimèdia, ja siguin per a Internet o bé en suport CD-ROM. Els coneixements tècnics s'acompanyen si cal dels necessaris per a desenvolupar adequadament els continguts, gràcies a una àmplia xarxa de col·laboradors que cobreixen les diferents àrees del saber i del món dels negocis.

Alguns exemples els trobem en:

Productes multimèdia en suport Internet, com pot ser el "Viatge per les Ciències Socials" desenvolupat per Internet a l'Aula de l'XTEC (xarxa educativa pública de la Generalitat de Catalunya), que és material multimèdia de suport online per l'ensenyament.

CD-ROM amb extensió virtual, com el "Curs d'Economia per a no economistes", producte en suport CD-ROM que donava accés al campus virtual de la Universitat de Barcelona.

Productes multimèdia en CD-ROM: Enciclopèdia Compacta, El Món Interactiu (atles mundial), o l'Enciclopèdia Documenta i l'Enciclopèdia AVUI.