articles.gif (514 bytes)

Grans fons d'informació, dades, catàlegs, directoris.

Una àrea molt important d'especialització és el tractament de grans fons d'informació, que es tradueix en la capacitat de crear xarxes de gestió empresarial i de tractament de grans bases de dades i fons documentals d'empreses, institucions i administracions públiques.

Alguns exemples:

-Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC): compendi de les lleis i disposicions des del 1.977

-Índex general 1.895 - 1.995: índex de 70 anuaris d'actualitat Planeta De Agostini

-Catàleg d'investigació: resum electrònic de totes les activitats d'investigació realitzades a Catalunya

-Catàlegs d'empresa