articles.gif (514 bytes)

Interedi ha desenvolupat pel Grup Enciclopèdia Catalana i altres empreses i institucions diversos diccionaris en format electrònic.

Alguns exemples els trobem en:

L'Hiperdiccionari Català-Castellà-Anglès (més informació)

Diccionari Enciclopèdic de Medicina (més informació)

Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans

Diccionari Bookman (diccionari electrònic de mà amb jocs lingüístics), entre d'altres: (més informació)